25 ani împreună cu Dumneavoastră
(+373 22) 888-347
(+373 22) 735-558
crdm@ms.md

Servicii asigurate (CNAM)

Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Republican de Diagnosticare Medicala (IMSP CRDM) prestează un spectru larg de servicii costul cărora este acoperit de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM).

Investigaţiile şi analizele de laborator sunt efectuate pacienţilor în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru servicii contractate de către CNAM cu IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală pentru anul curent.

Trimiterea pacienţilor la investigaţii şi analize de laborator în IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală se va efectua conform prevederilor ordinului comun al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.1239/253A din 10.12.2012 „Privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Programului Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu completarea respectivă a biletelor de trimitere (formular 027/e) pentru pacienţii asiguraţi.

Pe biletul de trimitere să fie aplicate :
1. parafa cu antetul instituţiei medico-sanitare;
2. semnătura şi parafa personală a medicului (pe verso);
3. parafa instituţiei medico-sanitare sau secţiei consultative (pe verso).