30 ani de performanță în medicină
(+373 22) 888-347
(+373 22) 735-558

Noutăți » Conducătorilor Instituţiilor Medico-Sanitare Publice republicane, municipale, raionale
23 Noiembrie 2017

Rugăm pînă la data de 10 decembrie 2017 să prezentaţi pe adresa IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (sau prin fax la nr. 022-73- 55-58) necesitatea instituţiei DVS pentru anul 2018 la investigaţii şi analize de laborator, care vor ficontractate de CNAM cu IMSP CRDM, ţinînd cont de nomenclatorul investigaţiilor şi analizelor de laborator, utilizate în anul 2017.

În cazul implementării unor noi investigaţii şi analize de laborator, ve-ţi fiinformaţi suplimentar.

Director, Andrei Testemiţanu