30 ani de performanță în medicină
(+373 22) 888-347
(+373 22) 735-558

Noutăți » Conducătorilor Instituţiilor Medico-Sanitare Publice republicane, municipale, raionale
12 Noiembrie 2018

Rugăm pînă la data de 14 decembrie 2018 să prezentaţi IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (sau prin fax la nr. 022-73-55-58) necesitatea instituţiei DVS pentru anul 2019 la investigaţii şi analize de laborator, care vor fi contractate de CNAM cu IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, ţinînd cont de nomenclatorul investigaţiilor şi analizelor de laborator, utilizate în anul 2018.

În cazul implementării unor noi investigaţii şi analize de laborator, ve-ţi fi informaţi suplimentar.

Director, Andrei TESTEMIȚANU