30 ani de performanță în medicină
(+373 22) 888-347
(+373 22) 735-558

Consiliul Administrativ

Conform Regulamentului de organizare și funcționare IMSP CRDM, aprobat prin Ordinul MS nr.482 din 31.05.2023, IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală are următoarele organe de administrare:
A. Fondatorul - Ministerul Sănătății;
B. Consiliul de Administrație;
C. Directorul (administatorul);
D. Vicedirectorul medical.

Fondatorul Instituţiei Medico-Sanitare Publice de nivel republican este Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.

Președintele Consiliului de Administrație se va încadra activ și va întreprinde măsuri organizatorice pentru desfășurarea eficientă a activității instituției IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală.

Consiliul va activa în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Componența nominală a Consiliului de Administrație:

Ion PRISACARU - președinte, reprezentantul fondatorului, secretar de stat Ministerul Sănătății;
Mariana ZADNIPRU - șef interimar, Direcția politici de buget și asigurări medicale, reprezentant al Ministerului Sănătății;
Dorin JOSANU - reprezentantul colectivului de muncă IMSP CRDM;
Gheorghe AIRINEI - reprezentantul diasporei.

 

Consiliul de Administrație este organul colegial de administrare şi supraveghere a instituţiei.

Secretarul Consiliului de Administrație convoacă şedinţele Consiliului de Administrație.

Şedinţele Consiliului de Administrație pot fi ordinare şi extraordinare.
Cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului de Administrație constituie trei persoane din membrii Consiliului.
La şedinţele Consiliului de Administrație, fiecare membru deţine un vot.
Deciziile Consiliului de Administrație se iau cu votul majorităţii membrilor consiliului prezentaţi la şedinţă.
În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui Consiliului de Administrație este decisiv.