30 ani de performanță în medicină
(+373 22) 888-347
(+373 22) 735-558

Consiliul Medical

Componenţa nominală a Consiliului Medical al IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

ORDIN nr.01-04/97 din 27 noiembrie 2014

În scopul examinării colegiale a chestiunilor ce țin de activitatea, dezvoltarea și perfecționarea calității serviciilor medicale acordate în Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, monitorizării și analizării sistematice a activității subdiviziunilor structurale, examinării aspectelor medico-financiare în cadrul IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală se aprobă componența nominală a Consiliului Medical al IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală:

Andrei TESTEMIȚANU - Președintele Consiliului Medical, Director IMSP CRDM;
Eugeniu ȚURCANU - Vicepreședintele Consiliului Medical, Director medical;
Boris GOROȘENCO - secretar al Consiliului Medical, șef SMEI;
Ion CHIRIAC - membru al Consiliului Medical, președinte al comitetului sindical;
Dorin JOSANU - membru al Consiliului Medical, șef secția juridică, resurse umane și documentare;
Anatol CREȚU - membru al Consiliului Medical, șef secția juridică, resurse umane și documentare;
Constantin AVASILOAE - membru al Consiliului Medical, Director Direcția Logistică;
Vitalie VERBENIUC - membru al Consiliului Medical, Director Direcția Tehnologii Informaționale și Tehnică Medicală.


Ședințele Consiliului Medical se convoacă nu mai rar de cît odată în trimestru.

Rapoartele, notele informative, informațiile, proiectul de hotărîre ce țin de agenda respectivă a ședinței Consiliului Medical, se prezintă secretarului Consiliului cu 10 zile înainte de convocarea ședinței.