30 ani de performanță în medicină
(+373 22) 888-347
(+373 22) 735-558

Secția Monitorizare, Evaluare și Integrare

Secţia Monitorizare, Evalurare şi Integrare a serviciilor medicale parte componentă în structura organizaţională a IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală este succesorul Secţiei organizator-metodice, care a stat la baza înfiinţării CRDM. Întru consolidarea şi sporirea capacităţilor instituţiilor medicale, asigurarea unui management eficient al calităţii serviciilor medicale, în baza ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 46 din 31.01.2006 a fost creată subdiviziunea Monitorizare, Evaluare şi Integrare a serviciilor medicale. Secţia Monitorizare, Evaluare şi Integrare a serviciilor medicale îşi desfăşoară activitatea în baza strategiilor şi politicilor Ministerului Sănătăţii, se conduce de actele normative şi legislative în vigoare, ordinele Ministerului Sănătăţii etc.Funcţiile Secţiei Monitorizare, Evaluare şi Integrare sunt vaste şi considerăm noi, importante şi constau în coordonarea activităţilor tuturor subdiviziunilor structurale ale Centrului, relaţiile funcţionale dintre secţii, conlucrarea cu instituţiile Medico Sanitare republicane, municipale, raionale în scopul asigurării şi îmbunătăţirii continue a calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei, evaluării sistematice a serviciilor medicale prestate populaţiei.În cadrul secţiei funcţionează serviciul de statistică medicală, serviciul organizator-metodic.SME şi I permanent monitorizează îndeplinirea indicatorilor de calitate a serviciilor medicale, elaborează rapoarte statistice trimestriale, semestriale şi anuale, organizează şedinţele Consiliului Medical, conferinţe medicale cu tematici actuale la zi.