30 ani de performanță în medicină
(+373 22) 888-347
(+373 22) 735-558

Program de audiență

În scopul executării Legii nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6-8) şi Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.46-II din 17 februarie 1997 „Privind asigurarea dreptului cetăţenilor la petiţionare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.13-14, art.149), primirea cetăţenilor în audienţă se efectuează după cum urmează:

Boris BĂLUȚELDirector IMSP CRDM
Luni 10:00 – 12:00
Joi 14:00 – 16:00

Înscrierea solicitanţilor, pentru audienţă, se efectuează zilnic, în anticamera instituției (adresa: str.Constantin Vîrnav 13, or.Chișinău) sau la numărul de telefon (+373 22) 888-300.