30 ani de performanță în medicină
(+373 22) 888-347
(+373 22) 735-558

Rechizite Bancare

IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
str. Constantin Vîrnav 13
MD 2025, Chişinău
Fax: (+ 373) 22 735-558

Cod fiscal / IDNO 1003600150196

IBAN: MD31TRPCCC518430C00007AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Cod bancar TREZMD2X

IBAN: MD76ML000000002251502626
BC Moldindconbank S.A.
Filiala Testemitanu, or.Chişinău
Cod bancar MOLDMD2X302

Cont pentru Garanții
IBAN: MD32ML000000002251502642
BC Moldindconbank S.A.
Filiala Testemitanu, or.Chişinău
Cod bancar MOLDMD2X302