30 ani de performanță în medicină
(+373 22) 888-347
(+373 22) 735-558

Scurt Istoric

Centrul Republican de Diagnosticare Medicală a suscitat interesul medicilor, dar şi al pacienţilor chiar de la apariţie, în anul 1989. Până la fondarea acestuia, nu a fost concentrată într-un singur Centru atâta tehnică medicală modernă şi un număr impresionant de specialişti, pentru a investiga şi a aplica noi tehnologii în depistarea diagnosticului diverselor maladii şi patologii.

Gama-cameră hibrid SPECT CTMinistrul Unional al Sanatatii, academician, laureat al Premiului Nobel Dl Evghenii Ciazov a initiat un proiect de mare anvergura pentru crearea de Centre Diagnostice. În cadrul acestui proiect, de către ministrul sănătăţii din Moldova, Chiril Draganiuc a fost organizat Centrul Republican de Diagnosticare Medicală. La data organizării Centrul a fost dotat cu utilaj performant de ultimă generaţie, majoritatea aparatelor fiind uincale în Repubica Moldova. Directiva pentru crearea Centrului a fost elaborată în baza Hotărârii Consiliului Miniştrilor al URSS nr.628 din 19.05.1988 „Despre organizarea Centrelor de Diagnosticare Medicală”, ordinul Ministerului Sănătăţii al fostei URSS nr.400 din 15.06.1988 „Despre organizarea Centrelor de diagnosticare medicală”, a Dispoziţiei Consiliului de Miniştri al Republicii Moldova nr.148-d din 05.08.1988 şi ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.281 din 01.09.1988 „Despre organizarea Centrului Republican de Diagnosticare Medicală.”

Centrul Republican de Diagnosticare Medicală a fost înzestrat de la înființarea sa cu tehnică de provenienţă americană, germană, niponă. Au fost create spaţii pentru montarea aparatajului tehnic, au fost pregătiţi specialişti calificaţi „în regim de urgenţă”, au fost create secţii şi laboratoare, unele dintre care (medicina nucleară) nici nu erau incluse în nomenclator.

Crearea Centrului Republican de Diagnosticare Medicală a fost un adevărat eveniment, deoarece era prima instituţie medicală autohtonă de anvergură. Fondatorul ei este considerat, pe bună dreptate, Chiril DRAGANIUC, doctor în medicină, ex-ministru al Sănătăţii, care s-a aflat la cârmă 14 ani. Chiril DRAGANIUC este un nume „greu” al medicinii noastre, şi face parte din elita de aur a medicilor, care s-au sacrificat pe altarul medicinii. În anul 2010, Andrei TESTEMIŢANU este numit director general al Centrului Republican de Diagnosticare Medicală. Andrei TESTEMIŢANU este doctor în medicină, conferenţiar universitar şi continuă cu perspicacitate lucrul început de predecesori.

Istoria Centrului Republican de Diagnosticare Medicală se desfăşoară pe parcursul a unui sfert de veac, mulţi dintre colaboratorii instituţiei cunosc detaliat etapele de creştere, afirmare şi maturizare a ei, trecând prin timpuri destul de grele: un regim în declin, iar transformările democratice nu erau deloc palpabile, economia era falimentară, dar Centrul Republican de Diagnosticare Medicală demara ca o instituţie inovativă, în contextul medicinii de atunci. În cadrul Centrului au activat şi lucrează şi acum doar adevăraţi patrioţi ai acestei instituţii, ei fiind specialişti de înaltă calificare, cu o autoritate largă în rândul comunităţii medicale, dar şi a pacienţilor.

Tehnica medicală modernă, cu care a fost înzestrată instituția, precum şi primii specialişti experimentaţi, au reuşit să ridice autoritatea instituţiei, chiar de la primii paşi făcuţi, în direcţia stabilirii corecte şi operative a diagnosticului pentru multe maladii şi patologii.

E de salutat şi faptul, că primii specialişti din cadrul Centrului Republican de Diagnosticare Medicală, asimilând din mers utilajele moderne, au constituit ulterior (lucru care continuă şi în prezent) acea bază de pregătire a cadrelor la dimensiune republicană din diverse unităţi medicale, mai ales în imagistică.

Anii 2012-2013 au fost ani de cotitură majoră în activitatea Centrului Republican de Diagnosticare Medicală. Instituţia a fost înzestrată totalmente cu utilaj performant. Nouă aparate pentru diagnosticarea maladiilor au fost puse în funcțiune. Pacienții au putut avea acces la un tomograf computerizat, la un aparat de rezonanţă magnetică şi şapte ultrasonografe 4D. Procurarea echipamentului a fost realizată la iniţiativa administrației instituției, susţinută de conducerea Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, acţiunea încadrându-se în procesul continuu de consolidare funcţională şi modernizare tehnologică a instituţiilor medicale din ţară. Dotarea instituţiei cu echipament performant a permis ridicarea Centrului Republican de Diagnosticare Medicală la nivelul unui centru de performanţă. Aparatele procurate au fost conectate la reţeaua informaţională a instituției, rezultatele investigaţiilor fiind păstrate pe server, ceea ce permite formarea dosarului electronic a pacientului şi facilitează urmărirea afecţiunilor în dinamică.

Centrului Republican de Diagnosticare Medicală şi-a început şi continuă activitatea în următoarele direcţii:

1. Investigarea medicală şi depistarea diagnosticului unor maladii şi patologii;
2. Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor de radiologi şi a specialiştilor pentru întreaga gamă imagistică;
3. Acordarea asistenţei medicale unor categorii de bolnavi odată cu stabilirea diagnosticului;
4. Colaborarea cu instituțiile, medicale din teritoriu, specialiştii cărora eliberează bilete de trimitere spre Centru pacienţilor cu Poliţă medicală.

Din anii 1993-1994, prin decizii speciale ale Ministerului Sănătății, instituţiei i s-a permis să acorde o parte de servicii contra plată. De la constituire şi până în prezent Centrului Republican de Diagnosticare Medicală activează după următoarele principii: accesibilitate, obiectivitate, calitate în acordarea asistenţei medicale populaţiei.